Görünmez Diş Teli

Görünmez Diş Teli İzmir

Ortodonti tedavisinde mevcut olan diş teli tedavisi dişlerde meydana gelen çarpıklıkları, diş eğriliklerini ve diş ayrımları gibi durumları tedavi etmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Tedavinin amacı dişlerde harekete sebep olacak bir kuvvet oluşturarak dişlerin diziliminde iyileşme yaratmaktır. Diş teli uygulamasında 30 yıl önceye dayanan bir süreden beri diş üzerine yapıştırılan braket denilen metaller yerleştirilerek düzeltme sağlanıyordu. Ancak estetik açıdan kötü bir görünüm vermesi sebebiyle kullanım alanı daralmış ve istenilmeyen düzeye gelmiştir. Dişleri istenilen düzeyde düzeltme etkisi olsa da görünüm açısından tercih alanı kısıtlanan bu braketler yerine günümüzde estetik açıdan daha az belirgin olan şeffaf diş telleri geliştirildi.

Görünmez Diş Teli Çeşitleri

Şeffaf diş teli kapsamında yer alan şeffaf plak uygulamaları 3 başlık altında isimlendirilir. Bunlar diş üzerinde hiç belli olmayan görünümden en az belli olan görünüme göre sıralanmıştır:
Lingual ortodonti
Şeffaf plak
Şeffaf braket

Lingual Ortodonti

Lingual ortodonti; diş teli tedavisinin diş üzerine değil, dişin arka kısmına uygulanması esasına dayanır. Diş teli dişin iç tarafında bulunduğundan dışardan norma diş görünümü verir. Bu tedavinin avantajı estetik görünümü bozmadan iyileşmeyi sağlamaktır. Bununla birlikte 3 tane de dezavantajı bulunmaktadır:
Dilde ve diş etinde rahatsız edici yaralar oluşturması
Tedavi sürecinin uzun olması
Diş teli uygulamasına göre daha maliyetli olması
İlk çıktığı yıllarda büyük ilgi gören bu tedavi zamanla dezavantajlarının olması durumu ve pek kullanışlı olmayan yapısı nedeniyle tercih edilmemeye başlamıştır. Şeffaf plak tedavisinin uygulanmasıyla aynı estetik görünümü sağladığından lingual tedavi zamanla önemini yitirmiştir.

Şeffaf Plak

İnvisalign sistem, cleanaligner, digiorto gibi ticari isimleriyle de bilinen şeffaf plak uygulaması diş teli uygulamalarından en az belli olanı ve en konforlu olması nedeniyle tercih edilen bir uygulamadır. En büyük avantajı yemek yerken veya diş fırçalama sırasında takılıp çıkarabilme özelliğidir. Diş teli uygulamasının aksine daha estetik bir görünüme sahip olduğu için hastaların normal yaşamında rahatsızlık duyabileceği etkiler göstermez.
Diş teli uygulamasında yanaklar ve diş etleri yara ile kaplanır ve kişileri rahatsız eden acılı bir durumda bırakır. Şeffaf plaklara alışmak ise daha kolaydır. Şeffaf plağın dezavantajı her türlü bozukluğun düzeltilememesi nedeniyle kullanım alanının sınırlı olmasıdır. Doktorun muayenesi sonrası takılıp takılmayacağına karar verilir. Diğer bir dezavantajı ise dişlerin düzelme durumunun hastanın plakları gün içinde takma süresine bağlı olmasıdır. Dişlerin istenilen düzeyde düzelmesi açısından plakların günde en 20 saat takılması gerekir.

Şeffaf Braket

Bu tedavi düzeneğinde hastaların dişlerine yerleştirilen braketler şeffaf özelliktedir. Şeffaf braket olarak kullanılabilecek 3 çeşit braket mevcuttur. Sert plastik braketler, seramik braketler ve safir braketlerdir.
Bu çeşitlerin içerisinde en ucuz olanı sert plastik braketlerdir. Esnek bir özelliğe sahip olduğu için dişlerin tam anlamıyla düzelmesine engel olur. Seramik ve safir braketler ise birbirlerine yakın özelliktedirler ve tedavide etkili bir sonuç verirler.

Seramik ve safir braketlerin metal braketler gibi iyi yapışamaması ve ağız hijyeninin kötü olduğu durumlarda diş teli ve braket arasındaki sürtünme kuvvetini arttırdığından tedavi süresinin uzamasına neden olması gibi dezavantajları mevcuttur.