Kemik Grefti İzmir

Kemik Grefti (Çene Kemiği Tozu)

Kemik grefti (çene kemiği tozu); insanların dişlerinin kırılması sonucunda oluşan boşlukları doldurmak için kullanılan kemik parçasıdır. İzmir Kemik Grefti Bunun yapılmasının asıl amacı oluşan kırılma sonucunda geriye kalan parçayı sağlamlaştırmak veya onarmaktır. Kemik grefti insanların kendi kemiklerinden, hayvanlardan veya yapay olarak da elde edilir.İmplant çevresinde yaklaşık olarak 0,5 cc olarak kullanılır.

KEMİK GREFTİ(ÇENE KEMİĞİ TOZU) ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

OTOGREFT

Kişinin kendi kemiklerinden elde edilen greft türüne denir. Genellikle kişinin tercih edilen kemiği kalça kemiğidir bunun yanı sıra kaburga, kalça kemiği ve az da olsa kafa kemiklerinden yararlanılabilir.

izmir çene kemik tedavi merkezi

diş kemik tedavisi izmir

Kişinin kendi dokusu olduğu için dokunun uyuşmama ihtimali neredeyse hiç yoktur. Kişiler arasında bu hastalığın bulaşma olanağı yoktur ancak kişiye ikinci bir cerrahi müdahele gerektirmesi olumsuz yönlerin başında gelir.

ALLOGREFT

Başka bir kişinin kemiklerinden elde edilen greft türüne denir.
Donduruluş veya dondurularak kurutulmuş şekilde bulunur. Karşıyaka kemik grefti Bu greft türünde ikinci bir cerrahi müdahaleye gerek duyulmaması olumlu yönlerindendir ancak farklı bir kişinin dokusu olmasından dolayı dokunun uyuşmama ihtimali çok yüksektir. Günümüzde azalmışta olsa hastalığın bulaşma ihtimali yüksektir.

SENTETİK KEMİK GREFTLERİ

Sentetik kemik greftleri kimyasal olarak elde edilen grefit türleridir. En çok bilinen örneği seramiktir. Hastalık geçişi ve taşıma olasılığı yoktur. İzmir İmplant Kemik oluşturmak için çatı oluştursada, kullanılan greftlerden kemikleşme oluşturmak için ihtiyaç duyduğu protein ve hücrelere sahip olmadığı için bunları içeren greftler ile birlikte kullanılmalıdır. Diğer greftlere göre daha ucuzdurlar.

1.KSENOGREFT

Bir canlı türünden alınan kemik dokunun farklı bir canlı türünde kullanılıyorsa buna ksenogreft denir. Çoğunlukla sığırdan elde edilir.

2.KOMPOZİTGREFT

Farklı greft türlerinin kombinasyonu ile meydana gelen grefte denir.

KEMİK GREFTİ UYGULAMALARI
Hangi türde bir kemik grefti uygulanacağı vakanın durumuna göre değişir.

ÇENE KEMİĞİ GENİŞLETME(KRET)
Çene kemiklerinin protez taşıyan kısımları eridiği zaman kullanılan yönteme denir. Eriyen bölgeye kemik grefti yerleştirilerek kret yüksekliği veya genişliği arttırılır.

SİNÜS TABANI YÜKSELTME
Maksiller sinüsler kafatasında yanağın sol ve sağ tarafında bulunan, göz,diş kökü ve ağız içi ile komşu olan azı dişi köklerinin üstündeki boşluklardır. Bazı diş kökleri bu boşluğa kadar uzanırlar, eğer bu dişler çekilirse maksiller sinüsle ağız arasında ince bir kemik duvarı kalır. Eğer bu kemiğe dental implant uygulanacaksa kemiği kalınlaştırmak yani sinüs tabanını yükseltmek gerekecektir. Bunu yapabilmak için sinüs içi kemik greftine ihtiyacımız vardır yani sinüs greftleme veya sinüs boşluklarının bulunduğu kısımda kemiği kalınlaştırma yapılır.