Genel Anestezi Diş Çekimi

Genel Anestezi il Diş Çekimi

Hastalara intramüsküler (damar içi) yolla veya bayıltıcı gazlar verilerek narkoz halinin sağlanmasına genel anestezi adı verilir. Sesdayon ise damar içi ilaç verilmenin yanı sıra oral ilaç verilerek de sakinlik oluşturma halidir. Sedasyon düzeyi iyi ayarlanarak hastalara uygulanmalıdır. Hastanın solunumunu tehlikeye atmayacak bir biçimde uygulanması gerekmektedir. Sedayonun derin olması zararlara yol açtığından genel anestezi daha güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmiştir.

Genel Anestezi ve Sedasyon Tedavisinde Hangi tip Hastalar Tercih Edilir?

Fiziksel engeli bulunan çocuklar
Zihinsel engeli bulunan çocuklar
Acil tedavi durumlarında iletişim güçlüğü yaşanan çocuk veya erişkinlerde,
Ağzında yaygın çürük bulunan ve ikna yoluyla tedaviye razı edilemeyen çocuklarda
Genel anestezi yapılması halinde tıbbi risklerin azalacağı (bazı sistemik rahatsızlıklar gibi) hastalıklarda
Tek seansta tedavi gerçekleştirilmesi gereken çocuk hastalarda
İleri derecede fobisi (Korku) olan erişkin hastalar
Genel anestezi uygulaması gerektiren girişimlerde (Kemik grefti, Kemik kisti vb.)

Diş Tedavilerinin Genel Anestezi altında yapılmasının faydaları nelerdir?

Tedavinin tek seansta gerçekleşmesi tedavi sürecinde yaşanacak yıpranmayı önler.
Küçük çocukların ani hareketleri sonucu oluşabilecek yaralanma risklerini ortadan kaldırır.
Tedaviye engel olabilecek herhangi bir unsur bulunmadığından (iletişim güçlüğü gibi), tedavinin tüm aşamaları kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir.

Genel Anestezi Esnasında ve Sonrasında Ağrı Hissedilir mi?

Genel anestezi ile tüm vücut uyuşturulduğu için hastalar operasyon sırasında herhangi bir ağrı hissetmez. Sadece küçük yaştaki çocuklar operasyon sırasında lokal anesteziye bağlı uyuşukluk hissedebilir ve diş çekimi sonrasında bölgede oluşan boşluktan rahatsızlık duyabilirler.

Genel Anestezi Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Hastaların daha önceden var olan hastalıklarını ve bu hastalıklar için kullandıkları ilaçları operasyon öncesi hekime bildirmelidirler. Verilen ilaçların da ameliyat öncesi doz ayarlamalarına uyarak kullanılması önemlidir.
Anestezinin uygun şartlarda yapılması halinde anesteziye bağlı komplikasyon oluşması nadirdir. Ancak anestezi öncesi hastaların tok olması gerekir. Tam anestezi sırasında hastada kusma meydana gelirse kusmuk hastanın akciğerlerine geçerek pnömoniye(zatürre) neden olabilir. Bu yüzden hastaların anestezi öncesi oruç tutar gibi en az 8 saatlik bir süre aç ve susuz olmaları istenir. Çocuklarda ise bu süre çocuğun yaşına göre doktor tarafından belirlenir.
Hastanın herhangi bir enfeksiyon geçirmiyor olması anesteziyi alabilmesi açıdan önemlidir.
Yapılacak işleme karar verilmesinin hemen ardından çocuğa diş fırçalama eğitimi vermek önemlidir. Bu sayede diş eti rahatsızlıkları önlenerek tedavi sırasında kanama olmaması sağlanacaktır. Diş etlerinde kanama meydana gelmesi halinde operasyon süresi uzayabilmektedir.