Ağız ve Çene Cerrahisi

Ağız ve Çene Cerrahisi

Ağız, diş ve çene cerrahisi bünyesinde bulunan pek çok sayıda farklı uygulamayı bulunduran; ağız diş sağlığı kapsamını da içine alan (ağız içerisinde yer alan sert ve yumuşak dokularda meydana gelen patolojik anomalilerin tedavisini içeren) ve bütün branşları yakından ilgilendiren bir diş hekimliği dalını oluşturmaktadır. Ağız, diş ve çene cerrahisinde; ağız, yüz ve çenede yumuşak ve sert dokularda meydana gelen enfeksiyöz, travmatik, her türlü patolojik sorunların yol açtığı konjenital (doğumsal) ve kazanılmış (edinsel) hastalıkların medikal ve cerrahi tedavileriyle ilgilenen bir alandır.

Ağız, Diş ve Çene cerrahisi kapsamında verilen hizmetlerimiz;

 1. Gömülü diş operasyonları
 2. İmplantoloji
 3. Apse oluşumu ve kist operasyonları
 4. Çenede meydana gelen deformiteler
 5. Diş çekimleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi hangi problemlerle ilgilenir?

 1. Gömülü, komplike veya sürmüş diş çekimleriyle
 2. Ağız, çene ve yüz bölgesinde meydana gelen enfeksiyonların tıbbi ve cerrahi tedavileri
 3. Çene kemiğinde görülen kistik ve tümoral oluşumların cerrahi tedavileri
 4. Ağız bölgesini kapsayan yumuşak dokuda hasara bağlı oluşan hastalıklarının tedavileri
 5. Ağız, çene ve yüz bölgesinde belirti veren sistemik hastalıklarını tanılamada ve gerektiğinde tıbbi konsültasyonlarla ilgili tıp uzmanlık alanlarına yönlendirilmesi
 6. Diş kökeninden kaynaklı kemik içi lezyonların tedavisi (Apikal Rezeksiyon)
 7. Çene ve yüz bölgesinde meydana gelen kırıkların tedavileri
 8. Dental protez yapımı öncesi yumuşak doku ve sert dokuların cerrahi olarak düzeltilmesi
 9. Çene, yüz bölgesi ağrılarının tıbbi ve cerrahi tedavileri
 10. Çene eklemini etkileyen hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri
 11. Yarık damak-yarık dudak gibi konjenital anomalilerin tedavisi
 12. Tükürük bezi hastalıklarına yol açan iltihapların tıbbi ve cerrahi tedavileri
 13. Diş ve çene ile bağlantılı maksiller sinüs patolojileri ve tedavileri
 14. Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemler kullanılarak düzeltilmesi (Ortognatik cerrahi)
 15. Kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapi uygulamasına bağlı çenelerde meydana gelen kemik nekrozlarının tedavileri
 16. Dental implant uygulamaları
 17. Dental implant uygulamaları amacıyla sert doku ve yumuşak dokuda oluşan eksikliklerinin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi

Ağız içi cerrahi uygulamalarının çoğunluğunda genellikle lokal anestezi işlemi (sınırlı uyuşturma) yeterli olmaktadır. Fakat ağız, çene ve yüz bölgelerinde kapsamlı bir cerrahi işlem yapılacağı durumlarda genel anestezi uygulamasına başvurulmaktadır. Bunların dışında dental fobi, bulantı refleksi ve çocuk hastalar ile fiziksel ve zihinsel engel bulunmasından dolayı tedavisi gerçekleştirilemeyen hastaların lokal anestezi altında tedavileri mümkün olmayacağından genel anestezi veya sedasyon yoluyla uyuşturma sağlanarak tedavi için müdahale gerçekleştirilir.