Ortodonti

Ortodonti İzmir

Yetişkinlerde Ortodontik Tedavi Uygulanabilir mi?

Ortodontik tedavi küçük yaştaki çocukların yanı sıra yetişkinlere de uygulanabilen tedavi çeşididir. Tek farkı küçük çocuklar gelişme çağında oldukları için dişlerdeki ortodontik bozuklukların tedavisi daha hızlı gerçekleşebilmekte ve dişlerin hareketi kolayca sağlanmaktadır. Yetişkinler diş gelişimini tamamladıklarından dolayı bu tedavi onlarda daha uzun bir tedavi sürecini gerektirir.

Yetişkinlerde Yaş Sınırı Var mıdır?

Ortodontik tedavi için belli bir yaş sınırı olmamakla birlikte her yaştaki bireyler istedikleri zaman tedaviden yararlanma hakkına sahip oluyor. Günümüzde 60 yaşını aşmış kişilerin bile ortodonti tedavisine başvurduğu görülmektedir.

Yetişkinlerde Ortodontik Tedavinin Katkıları Nelerdir?

Çocuklarda ve gençlerde görülen ortak problemlerden olan diş çarpıklığı sonucu dişlerin yeterli düzeyde temizlenememesi durumu yetişkinlerde de görülmektedir. Bu tedaviyle dişlerin çürümesi önlenerek diş kayıplarının yok edilmesi sağlanmakta.
Dişlerdeki anatomik bozukluğa bağlı çiğneme bozuklukları meydana gelmekte ve buna bağlı da sindirim sistemi sorunları ortaya çıkabilmektedir. Uygulanan bu tedavi yöntemiyle sindirim isteminin erken yıpranmasına yol açan etkenler de ortadan kaldırılmış olur.
Dişlerde meydana gelen çarpıklık sonucunda alt-üst diş ilişkisi bozularak diğer dişlerle teması artar ve zamanla dişlerde aşınma gibi problemlere yol açabilir. Bu da çiğnemeyi etkileyeceğinden dişlere ek yük biner ve çene ekleminin daha çok çalışmasına neden olarak oradaki eklemleri yıpratabilir.

Çocuk ve Gençlere Yapılan Tedaviden Farkı Var mıdır?

Yetişkinlere, çocuklara ve gençlere ortodontik bozukluğun durumuna göre genelde aynı tür tedavi uygulanmaktadır. Tek fark çocukların ve gençlerin iyileşme durumunun yaşa bağlı olarak yetişkinlere göre daha erken gerçekleşmesi, yetişkinlerin tedavi süreçlerinin uzun olmasıdır.
Diğer farklılık da; küçük çocuklarda ve gençlerde çenedeki darlıklara bağlı oluşan ortodontik bozukluklar çene genişletilmesi gibi işlemlerle düzeltilmektedir. Yetişkinlerde kemikler sert bir yapı kazandığı için bu işlem yapılamaz, onun yerine diş çekimi gibi yöntemler kullanılarak tedavi sağlanmaya çalışılır veya çene kemiğini genişletme işlemi cerrahi operasyonlarla gerçekleştirilir.

Ortodontik Apareylerin Görüntümü Bozması Engellenebilir mi?

Diş tellerinin görünümünden rahatsız olan hastalar için gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan görünmez diş telleri önerilmektedir.(şeffaf plaklar, plastik braketler). Bu teller sayesinde görüntüde bir değişiklik yapılmadan tedavi sağlanabilmekte ve böylece hastaların görünümünden rahatsızlık duymadan tedavileri sağlanabilmektedir.

Ortodontik Tedavi Tüm Yetişkinlere Uygulanabilir mi?

Bazı yetişkinlerin ağız yapısı veya diş etlerinin özelliği tedaviye elverişli yapıda olmayabilir. Bu kararın en doğru şekilde alınması için bir ortodontistle görüşülmeli ve bilgi alınmalıdır.

Koruyucu ve önleyici ortodontinin amacı nedir?

Kişilerin ileriki yaşlarında ortaya çıkabilecek ortodontik bozuklukların önüne geçebilmek için ve diş teli uygulaması gibi uzun tedavi gerektiren uygulamalara gerek kalmadan koruyucu ve önleyici uygulamaların yapılması gerekir. Bununla birlikte kişilerin erken tanılaması yapılarak ve tedaviye erken başlatılarak oluşan bozukluğun geç olmadan giderilmesi böylece mümkün olabilir. Özellikle çocukluk çağında erken farkedildiği zaman düzeltilmesi mümkün bozuklukların farkına varılması sağlanır. Koruyucu ortodontide alınan önlemlerin uygulanması devamlı ve uzun süreli gerçekleşmektedir.
Koruyucu ortodontide çocuk ve ailenin hekim ile kurduğu karşılıklı güven ilişkisi ve iletişimi çok önemlidir. Çocukların ağız bakımı ve ağız hijyeni yeterli ölçüde sağlanamadığında süt dişi kayıpları gerçekleşerek zamanla dişlerde ayrıklık meydana gelebilir. Bu da bir ortodontik bozukluğu oluşturmaktadır. Zamanında alınan önlemler çocukların yaşamları boyunca güzel bir gülümsemeye sahip olmalarını sağlayacaktır. Hekim kontrolüne düzenli gidildiği takdirde ortodonti uzmanı çocuğu tedavi ederken sağlığını, büyüme ve gelişimini de izleme fırsatı bulur. Bu sayede diş-çene-yüz hattında meydana gelebilecek bozuklukları da önceden saptama şansı bulur.

Koruyucu ortodontide çoğun doğumundan itibaren izlemeye almak esastır. Bu şekilde gelişime bağlı olarak dişlerde ve çenedeki bir bozukluk hemen saptanır ve ona göre tedavi planı hazırlanır. Dişlerde ve çenede bozukluk yaratabilen bazı kötü alışkanlıklar da bu izlemler sayesinde fark edilerek sonlandırılabilir. Bu kötü alışkanlıklardan bazıları: yalancı emzik, parmak emme, dudak ısırma, yanak ısırma, diş gıcırdatma, yutkunmada oluşan düzensizlikler, tırnak yeme ve konuşma bozukluklarıdır.

Koruyucu ve önleyici ortodontik tedavinin farkı nedir?

Koruyucu tedavide ortodontik bozuklukların oluşmasına ortam hazırlayabilecek etmenler tespit edilerek bunların önüne geçilir. önleyici tedavi ise ortodontik bozukluğun ortaya çıkması halinde nedenin ortadan kaldırılması ile gerçekleştirilen kısa süreli tedavi yöntemidir.

Koruyucu tedavide neler yapılır?

 1. Düzenli izlem aralıkları gerçekleştirilir
 2. Dişlerin sürmesi ile ilgili kontroller
 3. Çürük diş tedavisi
 4. Eğitim yapılarak çürüklerin önlenmesi
 5. Gerekmesi halinde bazı süt dişlerinin çekilmesi

Durdurucu ve önleyici tedavide neler yapılır?

 1. Kontroller esnasında gerekli tedaviler uygulanır.
 2. Ağız ve çene kapanışı izlenir.
 3. Ön dişlerde boşluk oluşmuşsa kapatılması
 4. Bireyi kötü alışkanlıklardan uzak tutma

Koruyucu ve önleyici ortodontinin amaçları

 1. Konu ile ilgili aileye gerekli bilgilere verilerek bilinçlendirmek
 2. Diş hekimi ve çocuğun iletişimini güçlendirmek
 3. Erken diş kaybına engel olmak
 4. Çiğneme fonksiyonunu düzeltmek
 5. Ortaya çıkabilecek ortodontik bozuklukların önüne geçmek

Diş ve diş eti dokusunun sağlığının sürdürülmesi

 1. Gömülü, üst üste binmiş veya ayrılmış diş tespitini sağlamak
 2. Erken diş kayıplarının yerine yer tutucu kullanımını sağlamak